7. ledna 2014

PF 2014


Lednová toulání

Teplé počasí konce roku starého a začátku roku nového nás vyhnalo k toulání se krajem. V údolích podtroseckých si mlha našla místa, kde lehá po celý den. Na loukách se místy zelená čerstvá tráva, ale rána dávají znát, že je čas spánku.